Privacy statement

Een verplicht nummertje, maar het kan maar duidelijk zijn.

Privacy statement

In dit privacy statement informeren wij je hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina’s waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van jouw gegevens door DB+ zoals hieronder omschreven. DB+ behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina’s van deze websites kan DB+ je vragen om voor een specifiek doel je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Jouw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door DB+ verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar jou als gebruiker. Verder kan de informatie tevens door DB+ worden gebruikt voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.

DB+ kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om je op de hoogte te houden van aanbieding van producten en diensten. Of je in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede kunnen komen aan jou of de organisatie. Indien je wenst dat persoonlijke informatie niet voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt, neem dan per e-mail contact met ons op. Vermeld hierbij dat je bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens.

Verstrekken van actief verstrekte informatie aan derden

Indien DB+ van mening is dat je bedrijfsbelang hierbij gebaat is, kunnen wij informatie doorzetten naar zakelijke partners van DB+. Zij kunnen je hiermee op de hoogte brengen van hun (nieuwe) producten en diensten om zodoende mogelijk jouw concurrentiekracht te verbeteren. Ontvang je ongewenste informatie van onze zakelijke partners? Neem dan contact met ze op, zodat je uit hun mailingbestand wordt verwijderd.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

DB+ verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina’s er binnen de websites bekeken worden, wordt door DB+ verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s. Voor zover de gegevens door DB+ worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat je geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Cookies
Pagina’s op de DB+ websites kunnen gebruik maken van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan je wensen. Cookies kunnen geen gegevens van je harde schrijf verwijderen dan wel lezen.

Zoals reeds vermeld kan je deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op je harde schijf. Indien je cookies weigert, is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig functioneren en je bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.